Office 2021 Installatie

Aandachtspunt voor dat u de installatie begint. 

  • De licentie kan eenmalig geactiveerd worden en niet worden overgedragen naar een andere computer.
  • 1 code voor 1 computer
  • Mocht u nog andere Office versies geïnstalleerd hebben, verwijder deze dan eerst. Het kan anders voorkomen dat u office niet geactiveerd krijgt.
  • Gebruik hiervoor de office removal tool, of verwijder office via het configuratiescherm.(Meer info)

 

Download de office removal tool:  https://aka.ms/SaRA-officeUninstallFromPC

Laat het programma lopen. >>Klik hier voor de uitgebreide stappen voor de office removal tool

De computer start opnieuw op. Begin het installatieproces zoals hier onder staat beschreven.

 

Installatie- instructies Software Activering

 

Stap 1:

Download office 2021

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/nl-nl/ProPlus2021Retail.img

 

(tip) Zet deze bestanden op een usb stick van minimaal 8 GB, zo heeft u het altijd makkelijk bij de hand.

(dubbelklik het img bestand na download, en er zal een virtuele schrijf worden aangemaakt. (Daar waar ook u C schijf te vinden is.)

Dubbelklikt op deze schijf en start het setup bestand.)

 

Liever een andere taal?

English

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2021Retail.img

French

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/fr-fr/ProPlus2021Retail.img

German: 

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/de-de/ProPlus2021Retail.img

Arabic:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ar-sa/ProPlus2021Retail.img

Spanish:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/es-es/ProPlus2021Retail.img

Italian:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/it-it/ProPlus2021Retail.img

Hebrew/עברית:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/he-il/ProPlus2021Retail.img

Chinese:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/zh-cn/ProPlus2021Retail.img

Japanese:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ja-jp/ProPlus2021Retail.img

Portuguese:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/pt-pt/ProPlus2021Retail.img

Russian: 

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ru-ru/ProPlus2021Retail.img

Polish:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/pl-pl/ProPlus2021Retail.img

Greek:

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/el-gr/ProPlus2021Retail.img

 

Stap 2: Ga naar de download folder en dubbel klik op het bestand “ProPlus2021Retail”

 

Stap 3: klik op het Setup bestand, indien u een pop up krijgt, kies dan “ja”

 

Stap 4: Office begint nu met installeren

Stap 5: Office is nu geïnstalleerd, bekijk hoe u office kunt openen.

Voor Windows 11

Druk op het Windows-icoontje onder in de taakbalk, zoek bijvoorbeeld “word” en open de Word applicatie. Ga naar stap 6 om office te activeren.

 

Stap 6: Activeer office met uw licentie code, Open word, Klik links boven in op “Bestand” ga daarna naar Account” en activeer hier uw office pakket door middel van uw licentie code.

Als er na invoeren van de code niets gebeurd, sluit Word dan en open het opnieuw. Er komt een activatie scherm. Kies voor activeren via internet.

Office is nu geactiveerd.

 

 

French instruction

Vous trouverez ici la version française de office

https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/fr-fr/ProPlus2021Retail.img

Étape 2 : Allez dans le dossier de téléchargement et double-cliquez sur le fichier “ProPlus2021Retail”

Étape 3 : cliquez sur le fichier d’installation, si vous obtenez une fenêtre contextuelle, choisissez “oui”

Étape 4 : Office va maintenant commencer l’installation

Étape 5 : Office est maintenant installé, voyez comment ouvrir Office.

https://www.youtube.com/watch?v=pbAjkwomht8&embeds_euri=https://avantixsolutions.nl/&embeds_origin=https://avantixsolutions.nl&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&themeRefresh=1

Étape 6 : Activez office avec votre code de licence, Ouvrez word, Cliquez sur “Fichier” en haut à gauche, puis allez dans “Compte” et activez ici votre pack office au moyen de votre code de licence.

Si rien ne se passe après avoir saisi le code, fermez Word et rouvrez-le. Un écran d’activation apparaîtra. Choisissez d’activer via Internet.

Office est maintenant activé.

 

  • La licence peut être activée une fois et ne peut pas être transférée sur un autre ordinateur.
  • 1 code pour 1 ordinateur
  • Si d’autres versions d’Office sont installées, désinstallez-les d’abord. Sinon, vous risquez de ne pas activer Office.Utilisez l’outil de suppression d’office pour cela, ou supprimez office via le panneau de contrôle.

office removal tool:  https://aka.ms/SaRA-officeUninstallFromPC

 

 

 

Code bestellen? 

Klik hier